ظاهرا مشکلی در اینترنت شما وجود دارد یا بسیار کند است

ارتباط قطع شد لطفا صفحه رو دوباره باز نمایید (رفرش نمایی)

ارتباط قطع شد لطفا صفحه رو دوباره باز نمایید (رفرش نمایی)

(پشتیبانی) 09129453050طلایی

ملک های

امکانات

پارس ملک

فایلینگ

پارس ملک با بیش از 250000 هزار ملک بزرگ ترین سامانه فایلینگ کشور می باشد

مطالعه بیشتر

مشتریان

پارس ملک روزانه برای مشاورین املاک مشتری و متقاضی ارسال میکند

مطالعه بیشتر

ارسال مستقیم ویدئو

شما در سامانه پارس ملک میتوانید ویدئوی ملک خود را به صورت مستقیم در پارس ملک قرار دهید

مطالعه بیشار

برترین

مشاوران

عارف یزدانی

سفیر

نمایش اطلاعات

اقای قلندری

سفیر

نمایش اطلاعات

آقای خداوردی

نمایش اطلاعات

مرتضی قادری

نمایش اطلاعات

ابراهیم عابدی

نمایش اطلاعات

سامان کرده

سفیر

نمایش اطلاعات

Pezhman Taban

سفیر

نمایش اطلاعات

پیمان عبدالله پور

سفیر

نمایش اطلاعات
Reload 🗙