مشاورین این ملک
سوئیت|مسکونی
کمتر از یک ماه قبل
فروش سوئیت مسکونی 26 متری درسلسبیل


-

3 طبقه

26 متری

14 ساله
مشخصات ملک

کد آگهی:

aeb2c


شهر:

تهران


محله:

سلسبیل

متراژ:

26


تعداد کل طبقات:

3


نوع سند:

مسکونی


جهت:

شمالی


نما:

سنگ


کل واحد ها:

3


کابینت:

فلزی


کف:

سرامیک


 فروش سوئیت مسکونی 26 متری درسلسبیل
 فروش سوئیت مسکونی 26 متری درسلسبیل
 فروش سوئیت مسکونی 26 متری درسلسبیل
 فروش سوئیت مسکونی 26 متری درسلسبیل
 فروش سوئیت مسکونی 26 متری درسلسبیل
 فروش سوئیت مسکونی 26 متری درسلسبیل
 فروش سوئیت مسکونی 26 متری درسلسبیل
 فروش سوئیت مسکونی 26 متری درسلسبیل
 فروش سوئیت مسکونی 26 متری درسلسبیل
 فروش سوئیت مسکونی 26 متری درسلسبیل
 فروش سوئیت مسکونی 26 متری درسلسبیل
 فروش سوئیت مسکونی 26 متری درسلسبیل
 فروش سوئیت مسکونی 26 متری درسلسبیل
 فروش سوئیت مسکونی 26 متری درسلسبیل
 فروش سوئیت مسکونی 26 متری درسلسبیل
 فروش سوئیت مسکونی 26 متری درسلسبیل
 فروش سوئیت مسکونی 26 متری درسلسبیل
 فروش سوئیت مسکونی 26 متری درسلسبیل
 فروش سوئیت مسکونی 26 متری درسلسبیل
 فروش سوئیت مسکونی 26 متری درسلسبیل
 فروش سوئیت مسکونی 26 متری درسلسبیل
 فروش سوئیت مسکونی 26 متری درسلسبیل
 فروش سوئیت مسکونی 26 متری درسلسبیل
 فروش سوئیت مسکونی 26 متری درسلسبیل
 فروش سوئیت مسکونی 26 متری درسلسبیل
 فروش سوئیت مسکونی 26 متری درسلسبیل
 فروش سوئیت مسکونی 26 متری درسلسبیل
 فروش سوئیت مسکونی 26 متری درسلسبیل
پارس ملک

پارس ملک قدرتمند ترین سامانه ملک و املاک و بزرگ ترین فایلینگ تهران میباشد که با ارائه خدمات نوین ملکی قصد درارتقاء و سهولت بازار ملک و املاک شود