رهن و اجاره مسکونی

تعداد 16842 ملک در 90 روز اخیر یافت شد

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 45 متری در مجیدیه

فایلینگ

7 ساعت قبل
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 45 متری در مجیدیه
رهن: 50,000,000 تومان
اجاره: 2,700,000 تومان
1 خوابه
15 ساله
طبقه 4

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 83 متری در جنت آباد مرکزی

فایلینگ

9 ساعت قبل
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 83 متری در جنت آباد مرکزی
رهن: 450,000,000 تومان
اجاره: 2,000,000 تومان
2 خوابه
8 ساله
طبقه 5

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 60 متری در سازمان اب

فایلینگ

9 ساعت قبل
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 60 متری در سازمان اب
رهن: 200,000,000 تومان
اجاره: 2,000,000 تومان
2 خوابه
25 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس ندارد
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 90 متری در ظفر

فایلینگ

9 ساعت قبل
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 90 متری در ظفر
رهن: 400,000,000 تومان
اجاره: 3,500,000 تومان
2 خوابه
20 ساله
طبقه 0

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 47 متری در بنی هاشم

فایلینگ

12 ساعت قبل
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 47 متری در بنی هاشم
رهن: 290,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
1 خوابه
10 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 160 متری در کاشانک

فایلینگ

12 ساعت قبل
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 160 متری در کاشانک
رهن: 1,000,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
3 خوابه
12 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 207 متری در زعفرانیه

فایلینگ

12 ساعت قبل
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 207 متری در زعفرانیه
رهن: 3,000,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
3 خوابه
10 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 100 متری در الهیه

فایلینگ

12 ساعت قبل
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 100 متری در الهیه
رهن: 1,500,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
2 خوابه
8 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 101 متری در پاسداران

فایلینگ

13 ساعت قبل
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 101 متری در پاسداران
رهن: 350,000,000 تومان
اجاره: 12,500,000 تومان
2 خوابه
20 ساله
طبقه 1

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 75 متری در اختیاریه

فایلینگ

13 ساعت قبل
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 75 متری در اختیاریه
رهن: 450,000,000 تومان
اجاره: 6,000,000 تومان
2 خوابه
15 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس دارد
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 160 متری در شهران جنوبی

فایلینگ

کمتر از یک روز قبل
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 160 متری در شهران جنوبی
رهن: 1,150,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
3 خوابه
0 ساله
طبقه 4

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 90 متری در ولنجک

فایلینگ

کمتر از یک روز قبل
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 90 متری در ولنجک
رهن: 1,200,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
2 خوابه
4 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 84 متری در قلهک

فایلینگ

کمتر از یک روز قبل
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 84 متری در قلهک
رهن: 200,000,000 تومان
اجاره: 14,000,000 تومان
2 خوابه
6 ساله
طبقه 1

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 70 متری در شمس اباد

فایلینگ

کمتر از یک روز قبل
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 70 متری در شمس اباد
رهن: 50,000,000 تومان
اجاره: 7,000,000 تومان
2 خوابه
15 ساله
طبقه 5

پارکینگ ندارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 100 متری در صادقیه

فایلینگ

2 روز قبل
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 100 متری در صادقیه
رهن: 720,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
2 خوابه
9 ساله
طبقه 5

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد