رهن و اجاره اداری

تعداد 2090 ملک در 90 روز اخیر یافت شد

رهن و اجاره واحد اداری اداری 179 متری در میرداماد

فایلینگ

2 روز قبل
رهن و اجاره واحد اداری اداری 179 متری در میرداماد
رهن: 3,000,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
0 خوابه
0 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
رهن و اجاره آپارتمان اداری 230 متری در محمودیه

فایلینگ

2 روز قبل
رهن و اجاره آپارتمان اداری 230 متری در محمودیه
رهن: 500,000,000 تومان
اجاره: 30,000,000 تومان
3 خوابه
35 ساله
طبقه 2

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس دارد
رهن و اجاره مغازه اداری 80 متری در زرگنده

فایلینگ

7 روز قبل
رهن و اجاره مغازه اداری 80 متری در زرگنده
رهن: 300,000,000 تومان
اجاره: 20,000,000 تومان
-
35 ساله
طبقه 1

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس ندارد
رهن و اجاره آپارتمان اداری 71 متری در شهرک دریا

فایلینگ

8 روز قبل
رهن و اجاره آپارتمان اداری 71 متری در شهرک دریا
رهن: 100,000,000 تومان
اجاره: 14,000,000 تومان
0 خوابه
0 ساله
طبقه 2

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس ندارد
رهن و اجاره واحد اداری اداری 9 متری در نیاوران

فایلینگ

10 روز قبل
رهن و اجاره واحد اداری اداری 9 متری در نیاوران
رهن: 0 تومان
اجاره: 0 تومان
-
35 ساله
طبقه 0

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس ندارد
رهن و اجاره واحد اداری اداری 40 متری در ولنجک

فایلینگ

10 روز قبل
رهن و اجاره واحد اداری اداری 40 متری در ولنجک
رهن: 30,000,000 تومان
اجاره: 30,000,000 تومان
1 خوابه
0 ساله
طبقه -1

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
رهن و اجاره واحد اداری اداری 12 متری در دزاشیب

فایلینگ

11 روز قبل
رهن و اجاره واحد اداری اداری 12 متری در دزاشیب
رهن: 0 تومان
اجاره: 0 تومان
-
20 ساله
طبقه 4

پارکینگ ندارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
رهن و اجاره آپارتمان اداری 220 متری در باغ فردوس

فایلینگ

13 روز قبل
رهن و اجاره آپارتمان اداری 220 متری در باغ فردوس
رهن: 500,000,000 تومان
اجاره: 5,000,000 تومان
3 خوابه
35 ساله
طبقه 0

پارکینگ دارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس دارد
رهن و اجاره واحد اداری اداری 30 متری در شهرک راه آهن

فایلینگ

27 روز قبل
رهن و اجاره واحد اداری اداری 30 متری در شهرک راه آهن
رهن: 30,000,000 تومان
اجاره: 3,300,000 تومان
1 خوابه
16 ساله
طبقه -

پارکینگ دارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس ندارد
رهن و اجاره واحد اداری اداری 42 متری در صادقیه

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
رهن و اجاره واحد اداری اداری 42 متری در صادقیه
رهن: 375,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
1 خوابه
23 ساله
طبقه 1

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس ندارد
رهن و اجاره آپارتمان اداری 400 متری در ونک

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
رهن و اجاره آپارتمان اداری 400 متری در ونک
رهن: 1,000,000,000 تومان
اجاره: 130,000,000 تومان
4 خوابه
0 ساله
طبقه 10

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
رهن و اجاره آپارتمان اداری 82 متری در قیطریه

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
رهن و اجاره آپارتمان اداری 82 متری در قیطریه
رهن: 100,000,000 تومان
اجاره: 20,000,000 تومان
1 خوابه
16 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری ندارد
تراس ندارد
رهن و اجاره آپارتمان اداری 65 متری در پونک

فایلینگ

بازنشر شده

کمتر از یک ماه قبل
رهن و اجاره آپارتمان اداری 65 متری در پونک
رهن: 500,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
1 خوابه
8 ساله
طبقه 1

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
رهن و اجاره مغازه اداری 82 متری در تهران پارس غربی

فایلینگ

بازنشر شده

2 ماه قبل
رهن و اجاره مغازه اداری 82 متری در تهران پارس غربی
رهن: 300,000,000 تومان
اجاره: 6,000,000 تومان
0 خوابه
2 ساله
طبقه 4

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری ندارد
تراس ندارد
رهن و اجاره واحد اداری اداری 160 متری در پیامبر مرکزی

فایلینگ

2 ماه قبل
رهن و اجاره واحد اداری اداری 160 متری در پیامبر مرکزی
رهن: 250,000,000 تومان
اجاره: 27,000,000 تومان
1 خوابه
4 ساله
طبقه 4

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد