رهن و اجاره مغازه

تعداد 3142 ملک در 90 روز اخیر یافت شد

رهن و اجاره مغازه تجاری 29 متری در پونک

فایلینگ

7 ساعت قبل
رهن و اجاره مغازه تجاری 29 متری در پونک
رهن: 50,000,000 تومان
اجاره: 10,000,000 تومان
-
17 ساله
طبقه -

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس ندارد
رهن و اجاره مغازه تجاری 21 متری در سعادت آباد

فایلینگ

11 ساعت قبل
رهن و اجاره مغازه تجاری 21 متری در سعادت آباد
رهن: 300,000,000 تومان
اجاره: 25,000,000 تومان
0 خوابه
29 ساله
طبقه 0

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس ندارد
رهن و اجاره مغازه تجاری 20 متری در سعادت آباد

فایلینگ

2 روز قبل
رهن و اجاره مغازه تجاری 20 متری در سعادت آباد
رهن: 30,000,000 تومان
اجاره: 6,000,000 تومان
2 خوابه
20 ساله
طبقه -

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس ندارد
رهن و اجاره مغازه تجاری 30 متری در پونک

فایلینگ

3 روز قبل
رهن و اجاره مغازه تجاری 30 متری در پونک
رهن: 100,000,000 تومان
اجاره: 15,000,000 تومان
0 خوابه
12 ساله
طبقه -

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس ندارد
رهن و اجاره مغازه تجاری 20 متری در نیاوران

فایلینگ

4 روز قبل
رهن و اجاره مغازه تجاری 20 متری در نیاوران
رهن: 150,000,000 تومان
اجاره: 15,000,000 تومان
0 خوابه
10 ساله
طبقه -

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس ندارد
رهن و اجاره مغازه تجاری 8 متری در جنت آباد مرکزی

فایلینگ

4 روز قبل
رهن و اجاره مغازه تجاری 8 متری در جنت آباد مرکزی
رهن: 0 تومان
اجاره: 6,000,000 تومان
1 خوابه
10 ساله
طبقه -

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس ندارد
رهن و اجاره مغازه تجاری 18 متری در پاسداران

فایلینگ

6 روز قبل
رهن و اجاره مغازه تجاری 18 متری در پاسداران
رهن: 490,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
0 خوابه
8 ساله
طبقه -

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
رهن و اجاره مغازه اداری 80 متری در زرگنده

فایلینگ

7 روز قبل
رهن و اجاره مغازه اداری 80 متری در زرگنده
رهن: 300,000,000 تومان
اجاره: 20,000,000 تومان
-
35 ساله
طبقه 1

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس ندارد
رهن و اجاره مغازه تجاری 40 متری در شریعتی 1

فایلینگ

7 روز قبل
رهن و اجاره مغازه تجاری 40 متری در شریعتی 1
رهن: 150,000,000 تومان
اجاره: 30,000,000 تومان
0 خوابه
4 ساله
طبقه -1

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس دارد
رهن و اجاره مغازه تجاری 15 متری در هروی

فایلینگ

8 روز قبل
رهن و اجاره مغازه تجاری 15 متری در هروی
رهن: 70,000,000 تومان
اجاره: 2,000,000 تومان
-
4 ساله
طبقه -

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس ندارد
رهن و اجاره مغازه تجاری 18 متری در هروی

فایلینگ

8 روز قبل
رهن و اجاره مغازه تجاری 18 متری در هروی
رهن: 150,000,000 تومان
اجاره: 5,000,000 تومان
-
-
-

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس ندارد
رهن و اجاره مغازه تجاری 23 متری در چیتگر

فایلینگ

9 روز قبل
رهن و اجاره مغازه تجاری 23 متری در چیتگر
رهن: 50,000,000 تومان
اجاره: 3,000,000 تومان
-
0 ساله
طبقه -

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس ندارد
رهن و اجاره مغازه تجاری 35 متری در اندیشه

فایلینگ

10 روز قبل
رهن و اجاره مغازه تجاری 35 متری در اندیشه
رهن: 30,000,000 تومان
اجاره: 3,000,000 تومان
0 خوابه
3 ساله
طبقه -

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس ندارد
رهن و اجاره مغازه تجاری 5 متری در میرداماد

فایلینگ

10 روز قبل
رهن و اجاره مغازه تجاری 5 متری در میرداماد
رهن: 70,000,000 تومان
اجاره: 11,000,000 تومان
0 خوابه
25 ساله
طبقه 0

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس ندارد
رهن و اجاره مغازه تجاری 21 متری در ونک

فایلینگ

11 روز قبل
رهن و اجاره مغازه تجاری 21 متری در ونک
رهن: 100,000,000 تومان
اجاره: 14,000,000 تومان
0 خوابه
10 ساله
طبقه -

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد