فروش آپارتمان مسکونی

تعداد 50252 ملک در 90 روز اخیر یافت شد

فروش آپارتمان مسکونی 95 متری در سعادت آباد

فایلینگ

7 ساعت قبل
فروش آپارتمان مسکونی 95 متری در سعادت آباد
قیمت کل: 4,400,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
18 ساله
طبقه 4

پارکینگ دارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 64 متری در اندیشه

فایلینگ

8 ساعت قبل
فروش آپارتمان مسکونی 64 متری در اندیشه
قیمت کل: 890,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
15 ساله
طبقه 1

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 114 متری در دروس

فایلینگ

9 ساعت قبل
فروش آپارتمان مسکونی 114 متری در دروس
قیمت کل: 10,500,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
10 ساله
طبقه 1

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری ندارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 102 متری در پاسداران

فایلینگ

12 ساعت قبل
فروش آپارتمان مسکونی 102 متری در پاسداران
قیمت کل: 5,000,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
35 ساله
طبقه 2

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 110 متری در شریعتی 1

فایلینگ

12 ساعت قبل
فروش آپارتمان مسکونی 110 متری در شریعتی 1
قیمت کل: 5,200,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
22 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 82 متری در دبستان

فایلینگ

13 ساعت قبل
فروش آپارتمان مسکونی 82 متری در دبستان
قیمت کل: 2,500,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
28 ساله
طبقه 1

پارکینگ دارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 92 متری در بنی هاشم

فایلینگ

13 ساعت قبل
فروش آپارتمان مسکونی 92 متری در بنی هاشم
قیمت کل: 3,050,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
17 ساله
طبقه 0

پارکینگ دارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 108 متری در هروی

فایلینگ

کمتر از یک روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 108 متری در هروی
قیمت کل: 5,400,000,000 تومان
قیمت متری: 50,000,000 تومان
2 خوابه
3 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 100 متری در پونک

فایلینگ

کمتر از یک روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 100 متری در پونک
قیمت کل: 4,800,000,000 تومان
قیمت متری: 48,000,000 تومان
2 خوابه
8 ساله
طبقه 5

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 99 متری در شاهین

فایلینگ

کمتر از یک روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 99 متری در شاهین
قیمت کل: 4,400,000,000 تومان
قیمت متری: 44,444,000 تومان
2 خوابه
9 ساله
طبقه 5

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 76 متری در مجیدیه

فایلینگ

کمتر از یک روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 76 متری در مجیدیه
قیمت کل: 3,000,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
12 ساله
طبقه 5

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 174 متری در فرمانیه

فایلینگ

کمتر از یک روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 174 متری در فرمانیه
قیمت کل: 0 تومان
قیمت متری: 90,000,000 تومان
3 خوابه
11 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 50 متری در اندیشه

فایلینگ

کمتر از یک روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 50 متری در اندیشه
قیمت کل: 850,000,000 تومان
قیمت متری: 16,667,000 تومان
1 خوابه
6 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 202 متری در میرداماد

فایلینگ

کمتر از یک روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 202 متری در میرداماد
قیمت کل: 0 تومان
قیمت متری: 0 تومان
3 خوابه
0 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 150 متری در قیطریه

فایلینگ

کمتر از یک روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 150 متری در قیطریه
قیمت کل: 8,200,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
3 خوابه
20 ساله
طبقه 1

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس دارد