امن ترین جاده های دنیا برای رانندگی


در هر 30 ثانیه یک نفر در جاده های سراسر جهان جان می بازد و در هر 30 ثانیه علاوه بر جان باختن یک نفر حداقل 20 نفر نیز زخمی می شوند. طبق آمارهای سازمان بهداشت جهانی، عابران پیاده و راننده ها در جاده های کشورهای فقیر بیشتر در معرض خطر مرگ قرار دارند


امن ترین جاده های دنیا برای رانندگی

در هر 30 ثانیه یک نفر در جاده های سراسر جهان جان می بازد و در هر 30 ثانیه علاوه بر جان باختن یک نفر حداقل 20 نفر نیز زخمی می شوند. طبق آمارهای سازمان بهداشت جهانی، عابران پیاده و راننده ها در جاده های کشورهای فقیر بیشتر در معرض خطر مرگ قرار دارند. حدود 752 نفر عابر پیاده و 786 راننده و سرنشین روزانه در تصادفات جاده ای سراسر جهان چشم از جهان فرومی بندند.


 

کشورهای کمتر توسعه یافته تلفات جاده ای بالاتری دارند که بخش اعظم این تلفات به خاطر زیرساخت های ضعیف، استانداردهای ایمنی پایین برای خودروها و قوانین رانندگی ناکافی می باشد. ارزان ترین خودروهای فروخته شده در کشورهای جهان اول نیز بسیار ایمن تر از خودروهایی هستند که در کشورهای درحال توسعه فروخته می شوند زیرا استانداردهای ایمنی کشورهای مترقی بسیار بالاست.در این لیست 10 کشور ایمن برای رانندگی را بر پایه ی گزارش سازمان بهداشت جهانی معرفی کرده ایم.

 

10 کشور ایمن برای رانندگی


نروژ


 

نروژ با نرخ 3.8 مرگ به ازای 100 هزار نفر در رتبه ی دهم این لیست قرار دارد. مطابق تخمین های سازمان جهانی بهداشت در سال 2015 در کل 192 نفر در راه های نروژ فوت کرده اند. WHO به قوانین ناکافی درباره ی کلاه ایمنی نیز اشاره کرده است.

 اسپانیا
 

با آمار 3.7 مرگ برای 100 هزار نفر اسپانیا رتبه ی نهم را دارد. WHO تخمین می زند در سال 2015 تعداد 1730 نفر در سوانح جاده ای اسپانیا از بین رفته اند. مطابقه این نوشته قوانین مربوط به رانندگی در حالت مستی در اسپانیا کافی نیستند.

 سنگاپور
 

نرخ مرگ برای 100 هزار نفر در سنگاپور 3.6 بوده است. در سال 2015 تعداد 197 نفر در جاده های این کشور جان باخته اند. WHO اظهار می دارد که قوانین مربوط به رانندگی در حالت مستی، سرعت و صندلی کودک کافی نیست.

 مالدیو/دانمارک 

در جایگاه هفتم ایمن ترین جاده های کشورها برای رانندگی، نام دو کشور مالدیو و دانمارک با نرخ 3.5 کشته به ازای هر 100 هزار جمعیت قرار می گیرد. تلفات جاده ای دانمارک در سال 2015 تنها 196نفر بوده است.

 هلند
 

با میزان 3.4 مرگ برای 100 هزار نفر هلند در رتبه ی پنجم قرار دارد. در سال 2015 تعداد 574 نفر در تصادفات جاده ای این کشور چشم از جهان فروبسته اند.

 


سوئیس
 

نرخ مرگ برای 100 هزار نفر در سوئیس 3.3 و تعداد کل کشته های جاده ای این کشور 269 نفر بوده است.

 


سان مارینو
 

ایالت کوچک سان مارینو که در ایتالیا واقع شده تنها 3.2 مرگ به ازای 100 هزار نفر را داشته است. تنها یک مورد فوت در سوانح جاده ای سال 2015 گزارش شده است.

 


انگلستان/کریباتی


رده ی سوم ایمن تر جاده های جهان به دو کشور می رسد. کشور قابل توجه تر انگلستان با نرخ مرگ 2.9 به ازای 100 هزار نفر است. در سال 2015 تعداد 1827 فوتی در جاده های این کشور گزارش شده است؛ اما جزیره ی کریباتی نیز همان نرخ مرگ 2.9 را داشته اما تنها 3 نفر کشته در جاده های این کشور ثبت شده است.

 


سوئد
 

سوئد دومین کشوری است که امن ترین جاده های دنیا را با نرخ مرگ 2.8 به ازای 100 هزار نفر دارد. در سال گذشته تنها 272 نفر در جاده های این کشور کشته شده اند. طبق گفته های سازمان جهانی بهداشت این میزان کشته به خاطر قوانین سخت گیرانه رانندگی در حالت مستی و استانداردهای بالای ایمنی خودروهاست.