تعداد 130547 ملک در 90 روز اخیر یافت شد

فروش آپارتمان مسکونی 78 متری در ستارخان

فایلینگ

کمتر از یک روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 78 متری در ستارخان
قیمت کل: 2,300,000,000 تومان
2 خوابه
35 ساله
طبقه 3

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 181 متری در قبا

فایلینگ

کمتر از یک روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 181 متری در قبا
قیمت کل: 10,317,000,000 تومان
قیمت متری: 57,000,000 تومان
3 خوابه
15 ساله
طبقه 1

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
رهن و اجاره واحد اداری اداری 110 متری در ارم

فایلینگ

بازنشر شده

کمتر از یک روز قبل
رهن و اجاره واحد اداری اداری 110 متری در ارم
رهن: 350,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
2 خوابه
5 ساله
طبقه -

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس ندارد
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 134 متری در شهرک راه آهن

فایلینگ

کمتر از یک روز قبل
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 134 متری در شهرک راه آهن
رهن: 300,000,000 تومان
اجاره: 7,500,000 تومان
2 خوابه
16 ساله
طبقه 6

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 50 متری در قلهک

فایلینگ

بازنشر شده

کمتر از یک روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 50 متری در قلهک
قیمت کل: 3,200,000,000 تومان
قیمت متری: 64,000,000 تومان
1 خوابه
6 ساله
طبقه 1

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 156 متری در نیاوران

فایلینگ

بازنشر شده

کمتر از یک روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 156 متری در نیاوران
قیمت کل: 10,000,000,000 تومان
قیمت متری: 62,500,000 تومان
3 خوابه
16 ساله
طبقه 1

پارکینگ دارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 133 متری در سعادت آباد

فایلینگ

بازنشر شده

کمتر از یک روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 133 متری در سعادت آباد
قیمت کل: 11,300,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
3 خوابه
3 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 76 متری در سعادت آباد

فایلینگ

بازنشر شده

کمتر از یک روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 76 متری در سعادت آباد
قیمت کل: -4,150,000,000 تومان
قیمت متری: 55,333,000 تومان
2 خوابه
18 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 110 متری در اندیشه

فایلینگ

کمتر از یک روز قبل
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 110 متری در اندیشه
رهن: 350,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
2 خوابه
35 ساله
طبقه 1

پارکینگ دارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 77 متری در سعداباد

فایلینگ

کمتر از یک روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 77 متری در سعداباد
قیمت کل: 4,000,000,000 تومان
قیمت متری: 52,632,000 تومان
2 خوابه
18 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 60 متری در جنت آباد مرکزی

فایلینگ

بازنشر شده

کمتر از یک روز قبل
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 60 متری در جنت آباد مرکزی
رهن: 270,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
2 خوابه
18 ساله
طبقه 4

پارکینگ دارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 121 متری در شهران شمالی

فایلینگ

بازنشر شده

کمتر از یک روز قبل
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 121 متری در شهران شمالی
رهن: 250,000,000 تومان
اجاره: 6,000,000 تومان
2 خوابه
15 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس دارد
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 195 متری در سعادت آباد

فایلینگ

بازنشر شده

کمتر از یک روز قبل
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 195 متری در سعادت آباد
رهن: 2,300,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
3 خوابه
9 ساله
طبقه 10

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
رهن و اجاره مغازه تجاری 30 متری در اندیشه

فایلینگ

بازنشر شده

کمتر از یک روز قبل
رهن و اجاره مغازه تجاری 30 متری در اندیشه
رهن: 15,000,000 تومان
اجاره: 4,000,000 تومان
-
35 ساله
طبقه -

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 70 متری در شاهین

فایلینگ

کمتر از یک روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 70 متری در شاهین
قیمت کل: 2,350,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
20 ساله
طبقه 3

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس دارد