تعداد 106691 ملک در 90 روز اخیر یافت شد

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 45 متری در مجیدیه

فایلینگ

7 ساعت قبل
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 45 متری در مجیدیه
رهن: 50,000,000 تومان
اجاره: 2,700,000 تومان
1 خوابه
15 ساله
طبقه 4

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
رهن و اجاره مغازه تجاری 29 متری در پونک

فایلینگ

7 ساعت قبل
رهن و اجاره مغازه تجاری 29 متری در پونک
رهن: 50,000,000 تومان
اجاره: 10,000,000 تومان
-
17 ساله
طبقه -

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس ندارد
فروش مغازه تجاری 10 متری در درکه

فایلینگ

7 ساعت قبل
فروش مغازه تجاری 10 متری در درکه
قیمت کل: 6,200,000,000 تومان
قیمت متری: 620,000,000 تومان
-
35 ساله
طبقه -

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 95 متری در سعادت آباد

فایلینگ

7 ساعت قبل
فروش آپارتمان مسکونی 95 متری در سعادت آباد
قیمت کل: 4,400,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
18 ساله
طبقه 4

پارکینگ دارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 64 متری در اندیشه

فایلینگ

8 ساعت قبل
فروش آپارتمان مسکونی 64 متری در اندیشه
قیمت کل: 890,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
15 ساله
طبقه 1

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش مغازه تجاری 30 متری در اختیاریه

فایلینگ

8 ساعت قبل
فروش مغازه تجاری 30 متری در اختیاریه
قیمت کل: 0 تومان
قیمت متری: 0 تومان
-
50 ساله
طبقه 0

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 114 متری در دروس

فایلینگ

8 ساعت قبل
فروش آپارتمان مسکونی 114 متری در دروس
قیمت کل: 10,500,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
10 ساله
طبقه 1

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری ندارد
تراس دارد
رهن و اجاره واحد اداری موقعیت اداری 12 متری در ابوذر

فایلینگ

9 ساعت قبل
رهن و اجاره واحد اداری موقعیت اداری 12 متری در ابوذر
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 4,000,000 تومان
2 خوابه
15 ساله
طبقه 2

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 83 متری در جنت آباد مرکزی

فایلینگ

9 ساعت قبل
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 83 متری در جنت آباد مرکزی
رهن: 450,000,000 تومان
اجاره: 2,000,000 تومان
2 خوابه
8 ساله
طبقه 5

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 60 متری در سازمان اب

فایلینگ

9 ساعت قبل
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 60 متری در سازمان اب
رهن: 200,000,000 تومان
اجاره: 2,000,000 تومان
2 خوابه
25 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس ندارد
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 90 متری در ظفر

فایلینگ

9 ساعت قبل
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 90 متری در ظفر
رهن: 400,000,000 تومان
اجاره: 3,500,000 تومان
2 خوابه
20 ساله
طبقه 0

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
رهن و اجاره مغازه تجاری 21 متری در سعادت آباد

فایلینگ

11 ساعت قبل
رهن و اجاره مغازه تجاری 21 متری در سعادت آباد
رهن: 300,000,000 تومان
اجاره: 25,000,000 تومان
0 خوابه
29 ساله
طبقه 0

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس ندارد
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 47 متری در بنی هاشم

فایلینگ

11 ساعت قبل
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 47 متری در بنی هاشم
رهن: 290,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
1 خوابه
10 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 102 متری در پاسداران

فایلینگ

12 ساعت قبل
فروش آپارتمان مسکونی 102 متری در پاسداران
قیمت کل: 5,000,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
35 ساله
طبقه 2

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس دارد
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 160 متری در کاشانک

فایلینگ

12 ساعت قبل
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 160 متری در کاشانک
رهن: 1,000,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
3 خوابه
12 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد