فروش آپارتمان در آذربایجان

تعداد 9 ملک در 90 روز اخیر یافت شد

فروش آپارتمان اداری 74 متری در آذربایجان

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان اداری 74 متری در آذربایجان
قیمت کل: 2,300,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
26 ساله
طبقه 1

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 41 متری در آذربایجان

فایلینگ

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 41 متری در آذربایجان
قیمت کل: 1,100,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
1 خوابه
1 ساله
طبقه 3

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان اداری 74 متری در آذربایجان

فایلینگ

کمتر از یک روز قبل
فروش آپارتمان اداری 74 متری در آذربایجان
قیمت کل: 2,300,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
26 ساله
طبقه 1

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 46 متری در آذربایجان

فایلینگ

22 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 46 متری در آذربایجان
قیمت کل: 1,350,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
1 خوابه
16 ساله
طبقه 4

پارکینگ ندارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 57 متری در آذربایجان

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 57 متری در آذربایجان
قیمت کل: 1,750,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
1 خوابه
22 ساله
طبقه 0

پارکینگ ندارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 57 متری در آذربایجان

فایلینگ

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 57 متری در آذربایجان
قیمت کل: 1,750,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
1 خوابه
22 ساله
طبقه 0

پارکینگ ندارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان اداری 74 متری در آذربایجان

فایلینگ

2 ماه قبل
فروش آپارتمان اداری 74 متری در آذربایجان
قیمت کل: 2,300,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
26 ساله
طبقه 1

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 66 متری در آذربایجان

فایلینگ

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 66 متری در آذربایجان
قیمت کل: 1,570,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
1 خوابه
20 ساله
طبقه 4

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 117 متری در آذربایجان

فایلینگ

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 117 متری در آذربایجان
قیمت کل: 2,050,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
3 خوابه
ساله
طبقه 2

پارکینگ ندارد
آسانسور دارد
انباری ندارد
تراس ندارد