فروش آپارتمان در اوین

تعداد 9 ملک در 90 روز اخیر یافت شد

فروش آپارتمان مسکونی 108 متری در اوین

فایلینگ

3 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 108 متری در اوین
قیمت کل: 6,480,000,000 تومان
قیمت متری: 60,000,000 تومان
2 خوابه
11 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 128 متری در اوین

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 128 متری در اوین
قیمت کل: 8,500,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
3 خوابه
5 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 70 متری در اوین

فایلینگ

بازنشر شده

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 70 متری در اوین
قیمت کل: 3,500,000,000 تومان
قیمت متری: 50,000,000 تومان
1 خوابه
6 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری ندارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 90 متری در اوین

فایلینگ

بازنشر شده

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 90 متری در اوین
قیمت کل: 2,500,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
25 ساله
طبقه 0

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 138 متری در اوین

فایلینگ

بازنشر شده

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 138 متری در اوین
قیمت کل: 10,350,000,000 تومان
قیمت متری: 75,000,000 تومان
3 خوابه
5 ساله
طبقه 1

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 120 متری در اوین

فایلینگ

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 120 متری در اوین
قیمت کل: 0 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
16 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 70 متری در اوین

فایلینگ

بازنشر شده

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 70 متری در اوین
قیمت کل: 4,300,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
8 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 85 متری در اوین

فایلینگ

10 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 85 متری در اوین
قیمت کل: 5,300,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
1 خوابه
13 ساله
طبقه 6

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری ندارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 132 متری در اوین

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 132 متری در اوین
قیمت کل: 8,184,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
10 ساله
طبقه 1

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد