فروش آپارتمان

تعداد 13 ملک در 90 روز اخیر یافت شد

فروش آپارتمان مسکونی 107 متری در فرمانیه

آگهی

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 107 متری در فرمانیه
قیمت کل: 8,988,000,000 تومان
قیمت متری: 84,000,000 تومان
2 خوابه
1 ساله
طبقه 3

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 50 متری در شهران شمالی

آگهی

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 50 متری در شهران شمالی
قیمت کل: 900,000,000 تومان
قیمت متری: 18,000,000 تومان
1 خوابه
4 ساله
طبقه 2

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 300 متری در شهرک راه آهن

آگهی

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 300 متری در شهرک راه آهن
قیمت کل: 38,000,000,000 تومان
قیمت متری: 126,666,666 تومان
3 خوابه
1400 ساله
طبقه -

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 108 متری در دریاچه شهدای خلیج فارس

آگهی

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 108 متری در دریاچه شهدای خلیج فارس
قیمت کل: 3,348,000,000 تومان
قیمت متری: 31,000,000 تومان
2 خوابه
-

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 103 متری در کوهک

آگهی

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 103 متری در کوهک
قیمت کل: 3,500,000,000 تومان
قیمت متری: 34,000,000 تومان
2 خوابه
5 ساله
طبقه 7

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 95 متری در کوهک

آگهی

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 95 متری در کوهک
قیمت کل: 3,200,000,000 تومان
قیمت متری: 33,700,000 تومان
2 خوابه
4 ساله
طبقه 17

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 2000 متری در دهکده المپیک

آگهی

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 2000 متری در دهکده المپیک
قیمت کل: 6,200,000,000 تومان
قیمت متری: 47,000,000 تومان
3 خوابه
0 ساله
طبقه 6

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 163 متری در دروس

آگهی

بازنشر شده

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 163 متری در دروس
قیمت کل: 8,800,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
3 خوابه
14 ساله
طبقه 6

پارکینگ ندارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 150 متری در نیاوران

آگهی

بازنشر شده

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 150 متری در نیاوران
قیمت کل: 16,000,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
30 ساله
طبقه 0

پارکینگ ندارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 134 متری در نیاوران

آگهی

بازنشر شده

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 134 متری در نیاوران
قیمت کل: 8,505,000,000 تومان
قیمت متری: 63,000,000 تومان
3 خوابه
9 ساله
طبقه 4

پارکینگ ندارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 60 متری در اندرزگو

آگهی

بازنشر شده

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 60 متری در اندرزگو
قیمت کل: 0 تومان
قیمت متری: 60,000,000 تومان
1 خوابه
1 ساله
طبقه 3

پارکینگ ندارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 155 متری در نیاوران

آگهی

بازنشر شده

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 155 متری در نیاوران
قیمت کل: 7,595,000,000 تومان
قیمت متری: 49,000,000 تومان
3 خوابه
13 ساله
طبقه 6

پارکینگ ندارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 100 متری در پاسداران

آگهی

بازنشر شده

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 100 متری در پاسداران
قیمت کل: 7,500,000,000 تومان
قیمت متری: 75,000,000 تومان
2 خوابه
12 ساله
طبقه 1

پارکینگ ندارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد