فروش اداری

تعداد 5435 ملک در 90 روز اخیر یافت شد

فروش آپارتمان اداری 92 متری در محمودیه

فایلینگ

11 روز قبل
فروش آپارتمان اداری 92 متری در محمودیه
قیمت کل: 9,900,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
1 خوابه
2 ساله
طبقه 1

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری ندارد
تراس دارد
فروش واحد اداری اداری 87 متری در پاسداران

فایلینگ

23 روز قبل
فروش واحد اداری اداری 87 متری در پاسداران
قیمت کل: 0 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
10 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش واحد اداری اداری 90 متری در پل رومی

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش واحد اداری اداری 90 متری در پل رومی
قیمت کل: 6,300,000,000 تومان
قیمت متری: 70,000,000 تومان
3 خوابه
16 ساله
طبقه 5

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان اداری 20 متری در سنایی

فایلینگ

بازنشر شده

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان اداری 20 متری در سنایی
قیمت کل: 850,000,000 تومان
قیمت متری: 42,500,000 تومان
0 خوابه
35 ساله
طبقه 4

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان اداری 84 متری در ژاندارمری

فایلینگ

2 ماه قبل
فروش آپارتمان اداری 84 متری در ژاندارمری
قیمت کل: 4,300,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
1 خوابه
10 ساله
طبقه 1

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان اداری 69 متری در شهر زیبا

فایلینگ

2 ماه قبل
فروش آپارتمان اداری 69 متری در شهر زیبا
قیمت کل: 2,800,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
3 خوابه
15 ساله
طبقه 1

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش واحد اداری اداری 149 متری در قیطریه

فایلینگ

2 ماه قبل
فروش واحد اداری اداری 149 متری در قیطریه
قیمت کل: 14,150,000,000 تومان
قیمت متری: 95,000,000 تومان
1 خوابه
2 ساله
طبقه 4

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش واحد اداری اداری 155 متری در قیطریه

فایلینگ

2 ماه قبل
فروش واحد اداری اداری 155 متری در قیطریه
قیمت کل: 26,000,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
4 خوابه
7 ساله
طبقه 14

پارکینگ ندارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان اداری 159 متری در مرزداران

فایلینگ

2 ماه قبل
فروش آپارتمان اداری 159 متری در مرزداران
قیمت کل: 0 تومان
قیمت متری: 0 تومان
3 خوابه
14 ساله
طبقه 5

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان اداری 60 متری در میرداماد

فایلینگ

2 ماه قبل
فروش آپارتمان اداری 60 متری در میرداماد
قیمت کل: 0 تومان
قیمت متری: 0 تومان
1 خوابه
12 ساله
طبقه 4

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری ندارد
تراس ندارد
فروش واحد اداری اداری 87 متری در پاسداران

فایلینگ

بازنشر شده

کمتر از یک ماه قبل
فروش واحد اداری اداری 87 متری در پاسداران
قیمت کل: 8,000,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
10 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری ندارد
تراس دارد
فروش آپارتمان اداری 50 متری در جردن ( آفریقا)

فایلینگ

18 روز قبل
فروش آپارتمان اداری 50 متری در جردن ( آفریقا)
قیمت کل: 3,900,000,000 تومان
قیمت متری: 78,000,000 تومان
2 خوابه
25 ساله
طبقه 5

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری ندارد
تراس ندارد
فروش مستغلات اداری 468 متری در شهرک غرب

فایلینگ

21 روز قبل
فروش مستغلات اداری 468 متری در شهرک غرب
قیمت کل: 46,332,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
4 خوابه
4 ساله
طبقه 4

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش کلنگی اداری 125 متری در پونک

فایلینگ

24 روز قبل
فروش کلنگی اداری 125 متری در پونک
قیمت کل: 12,500,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
32 ساله
طبقه -

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان اداری 53 متری در پاسداران

فایلینگ

28 روز قبل
فروش آپارتمان اداری 53 متری در پاسداران
قیمت کل: 4,531,500,000 تومان
قیمت متری: 85,500,000 تومان
1 خوابه
1 ساله
طبقه 5

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری ندارد
تراس ندارد